جوش لیزری nspv   |   دستگاه تمیزکننده لیزری nspv  |  دستگاه برش لیزری nspv

نسپو لیزر
شرکت نوین صنعت پرتوگستر وندا
نسپو لیزر
شرکت نوین صنعت پرتوگستر وندا

فیلم های دستگاههای جوش لیزری اتوماتیک | تمیز کننده لیزری | جوش لیزری دستی | حک رنگی فلزات

– معرفی دستگاههای جوش لیزری شرکت وندا –

- جوش دستگاههای جوش لیزری شرکت وندا -

 • جوش لیزری ورق گالوانیزه 0.7 میلیمتر با توان لیزر 400 وات
 • جوش لیزری ورق آهن 2 میلیمتر

 

 

 • جوش لیزری ورق آلومینیوم 5 میلیمتر با فیلر

 

 

 • جوش لیزری آلومینیوم 3 میلیمتر

 

 

 • جوش لیزری آلومینیوم 3 میلیمتر بدون فیلر

 

 • جوش لیزری گالوانیزه 0.7 میلیمتر با فیلر

 

 

 • جوش لیزری ورق استیل بدون فیلر

 

 

 • جوش لیزری ورق استیل با ضخامت 2.5 میلیمتر
 • جوش لیزری ورق آهن
 

 

 

 • جوش لیزری آهن 2 میلیمتر 
 • جوش لیزری آهن به شکل منحنی با ضخامت 2 میلیمتر 

 

 

 • جوش لیزری آهن 2 میلیمتر منحنی

 

 

 • جوش لیزری آهن 2 میلیمتر ترکیب چند ورق

 

 

 • جوش لیزری ترکیبی

- تمیز کننده لیزری -

 • -دستگاه تمیز کننده لیزری – تمیز کردن روغن از سطح
 • تمیز کننده لیزری – تمیز کردن روغن از روی سطح قطعات

 

 

 • تمیز کننده لیزری – تمیز کردن زنگ آهن

 

 

 • تمیز کننده لیزری – تمیز کردن روغن از روی قطعات

 

 

 • تمیز کننده لیزری – تمیز کردن زنگ آهن

 

 

 • تمیز کننده لیزری – تمیز کردن روغن از روی قطعات

 

 

 • تمیز کننده لیزری – تمیز کردن روغن از روی سطوح

 

 

 • تمیز کننده لیزری – تمیز کردن گریس از روی قطعات

 

 

 • تمیزکننده لیزری

– رویدادها –

 • نمایشگاه صنعت 1401