جوش لیزری nspv   |   دستگاه تمیزکننده لیزری nspv  |      دستگاه برش لیزری nspv

شرکت نوین صنعت پرتوگستر وندا

رفع عیوب جوشکاری با دستگاه جوش لیزری در سال 2023

نحوه رفع عیوب جوش لیزری

1. ترک در جوش لیزری

ترک های ایجاد شده در جوش پیوسته لیزری در دستگاه جوش لیزری عمدتاً ترک های حرارتی هستند، مانند ترک های کریستالیزاسیون، ترک های ناشی از گدازه و غیره. دلیل آن عمدتاً ناشی از نیروی انقباض زیاد جوش قبل از انجماد کامل است و اقداماتی مانند پر کردن سیم و پیش گرم کردن می تواند ان را کاهش دهد یا ترک ها را از بین ببرد.

2. روزنه در جوش لیزری

تخلخل یک نقص نسبتا رایج در جوشکاری لیزری است. حوضچه مذاب جوش لیزری عمیق و باریک است و سرعت خنک شدن آن سریع است. گاز تولید شده در حوضچه مذاب مایع زمان کافی برای خروج ندارد که به راحتی منجر به تشکیل منافذ می شود. با این حال، جوشکاری لیزری به سرعت سرد می شود و منافذ ایجاد شده معمولاً کوچکتر از جوشکاری ذوبی سنتی هستند. جهت دمیدن نیز بر ایجاد منافذ تأثیر می گذارد.

تمیز کردن سطح قطعه کار قبل از جوشکاری می تواند تولید منافذ را کاهش دهد،برای تمیزکاری سریع می توان از دستگاههای تمیزکننده لیزری استفاده نمود. این دستگاهها می توانند گرد و غبار،روغن و زنگ زدگی سطوح را برطرف سازند. این فرآیند بدون آسیب رسیدن به سطوح پایه انجام می شود.همچنین با استفاده از یک سیستم رباتیک می توان سرعت را بالا برد و در نتیجه بهره وری را افزایش داد.

3. پاشش در جوش لیزری

پاشش تولید شده توسط جوش لیزری در دستگاه جوش لیزری به طور جدی بر کیفیت سطح درز جوش تأثیر می گذارد و لنز لیزر را در دستگاه ،آلوده و به آن آسیب می رساند. پاشش، با چگالی توان ارتباط مستقیم دارد و کاهش مناسب انرژی لیزر جوشکاری می تواند پاشش را کاهش دهد. اگر با کاهش انرژی لیزر نفوذ ناکافی باشد، می توان سرعت جوشکاری را کاهش داد.

4.برش زیرین( Undercut)

اگر سرعت جوش در دستگاه جوش لیزری خیلی سریع باشد، فلز مایع در پشت محل برخورد لیزر که مرکز جوش نامیده می شود، زمان کافی برای پخش شدن را نخواهد داشت و در هر دو طرف جوش جامد می شود و اتصال کامل نخواهد داشت و زیر برش ایجاد می کند. اگر شکاف مونتاژ اتصال قطعه کار بیش از حد بزرگ باشد، فلز مذاب در محل درز دو قطعه کاهش می‌یابد و تولید زیر برش‌ها بیشتر می شود.

همچنین در فرآیند جوشکاری لیزری، اگر زمان رسیدن انرژی به دو قطعه بیش از حد سریع باشد، سوراخ کوچک به راحتی فرو می‌رود و در نتیجه آن زیر برش موضعی ایجاد می‌شود. دو عامل اساسی برای کنترل چنین امری سرعت و توان لیزر دستگاه می باشد. کنترل و تطبیق توان لیزر و سرعت می تواند به خوبی از ایجاد برش های زیرین جلوگیری نماید.

5.فرو ریختن در جوش لیزری

اگر سرعت جوش آهسته باشد، حوضچه مذاب بزرگ و عریض می شود، مقدار فلز مذاب افزایش می یابد و کشش سطحی برای حفظ فلز مایع سنگین‌ مشکل خواهد شد. در نتیجه مرکز جوش فرو می‌رود و فروپاشی‌ها و گودال‌ها را تشکیل می‌دهد. در این زمان لازم است که چگالی انرژی را به طور مناسب کاهش داد تا از ریزش حوضچه مذاب جلوگیری شود.
جوش لیزری

با درک صحیح عیوب ایجاد شده در فرآیند جوشکاری لیزر در دستگاه جوش لیزری و درک علل عیوب مختلف، می‌توان مشکل جوش‌های غیرعادی در جوشکاری لیزر را به راحتی حل کرد.

درباره ما:

بردهای کنترلی استفاده شده در دستگاه جوش لیزری اتوماتیک شرکت نوین صنعت پرتوگستر وندا (وندا) می تواند براحتی پارامترهای ذکر شده در بالا را کنترل نماید. شما براحتی می توانید متناسب با نمونه مد نظر برای جوشکاری لیزری سرعت و توان لیزر را تنظیم نمایید تا بهترین نتیجه را از نظر عمق نفوذ و کیفیت جوش بدست بیاورید. همینطور می توانید در کنار این دستگاه از دستگاه تمیز کننده لیزری این شرکت برای قبل و بعد از جوشکاری استفاده نمایید تا جوش و خط جوش ظاهر بهتری داشته باشد. برای اطلاع از نحوه خرید و سفارش دستگاههای ذکر شده یا خرید لوازم جانبی دستگاه جوش لیزری و سورس لیزر فایبر با ما تماس بگیرید.

 

دستگاه جوش لیزری